Ημερολόγιο

Η σελίδα μου στο facebook

Σαν σήμερα

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Γλώσσα Γ' Γυμνασίου : Μικρές συμβουλές

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1/8 με 1/10 της έκθεσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α) Να είναι σύντομος και περιεκτικός.

β) Πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη.

γ) Να βρίσκεται κοντά στο θέμα προετοιμάζοντας την φυσική μετάβαση σ’ αυτό με κατάλληλο θεματικό πέρασμα.

δ) Να αποφεύγονται οι ιστορικές αναδρομές στον πρόλογο και η κατάχρηση γνωμικών εκφράσεων και παραδειγμάτων.

ε) Να αποφεύγονται οι ρητορισμοί, οι δογματισμοί και οι πολυχρησιμοποιημένες φράσεις.

ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΛΟΓΩΝ:

Μπορούμε να ξεκινήσουμε:

1.    Με ορισμό. (Επικίνδυνος τρόπος, εκτός κι αν είμαστε πολύ καλοί στο να δίνουμε ορισμούς)
2.    Με ιστορική αναφορά ή αναδρομή. (Πολύ δύσκολος τρόπος. Απαιτεί καλές ιστορικές γνώσεις)
3.    Με επιβεβαίωση του Δεδομένου.
4.    Με σχέση αιτίου-αποτελέσματος.
5.    Με παραγωγή.
6.    Με επαγωγή.
7.    Με αντίθεση.
8.    Τονίζοντας τη σημασία της κύριας έννοιας
9.    Με αναλογία.


Εφαρμογή σε συγκεκριμένο θέμα

Βασική λειτουργία της διαφήμισης είναι η συμβολή της στην ευρεία διακίνηση των αγαθών, προσφέροντας έτσι στον καταναλωτή τη δυνατότητα να γνωρίσει, να επιλέξει και να απολαύσει τα νέα προϊόντα.
Αυτή, όμως, η βασική και αναγκαία για τις σύγχρονες κοινωνίες της αφθονίας λειτουργία συνοδεύεται από επικίνδυνες παρενέργειες.
Να εκθέσετε τις απόψεις σας για τους κινδύνους που "κρύβει" η διαφήμιση και να προτείνετε τρόπους αποφυγής των κινδύνων αυτών.1.    Με ορισμό

Διαφήμιση είναι η γνωστοποίηση, με έντυπα και οπτικοακουστικά μέσα, ενός προϊ¬όντος ή μιας υπηρεσίας και των ιδιοτήτων ή των πλεονεκτημάτων που έχουν, με σκοπό να προσελκυστεί το καταναλωτικό κοινό. Από τον ορισμό, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι η διαφήμιση, διεγείροντας το ενδιαφέρον του καταναλωτή και εξωθώντας τον στην αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων, συμβάλλει στην ευρεία διακίνηση τους. Αλλά αυτός ακριβώς ο πειθαναγκασμός είναι που εκθέτει τον καταναλωτή σε απρόβλεπτους, μεγάλους κινδύνους.

2.    Με ιστορική αναφορά

'Όταν σε παλιότερες εποχές οι άνθρωποι άκουγαν τους ντελάληδες να διαλαλούν την πραμάτεια τους, αλλά και όταν για πρώτη φορά, το δέκατο ένατο αιώνα, εμφανίστηκαν οι έντυπες διαφημίσεις, κανείς ασφαλώς δε φανταζόταν ούτε μπορούσε να συνειδητοποιήσει την έκταση και τη σημασία των σύγχρονων διαφημιστικών μηνυμάτων. Σήμερα η διαφήμιση δεν περιορίζεται μόνο στη γνωστοποίηση των πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος, αλλά επιτελεί, παράλληλα, πρόσθετες σοβαρές λειτουργίες.


3.    Με επιβεβαίωση

Αν βρεθούμε σε ένα πολυσύχναστο μέρος, περιβαλλόμαστε «από μικρές και μεγάλες αφίσες διαφήμισης. Αν ανοίξουμε το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, ακούμε και βλέπουμε να προβάλλονται διαφημίσεις. Αν πάλι ξεφυλλίσουμε ένα έντυπο, εφημερίδα ή περιοδικό, διαβάζουμε επίσης διαφημίσεις. Χωρίς υπερβολή, η ζωή μας έχει κατακλυστεί από διαφημίσεις που δε μας πληροφορούν απλά και μόνο για ένα προϊόν, αλλά και επηρεάζουν, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, τις προτιμήσεις μας, διαμορφώνουν την αισθητική μας αντίληψη και το λόγο μας και γενικότερα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής μας.


4.    Με σχέση αιτίου-αποτελέσματος

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο η οικονομική ανάπτυξη βασίστηκε στην υπερ¬παραγωγή αγαθών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής και, κατά συνέπεια, την πλήρη απασχόληση. Για να αποτραπεί, λοιπόν, η κρίση και η χρεοκοπία των σύγχρονων οικονομιών της αφθονίας, είναι αναγκαία η μαζική κατανάλωση των παραγόμενων προϊόντων. Τη λειτουργία αυτή εκπληρώνει η διαφήμιση. Και δεν είναι η μόνη, αφού, παράλληλα, επιτελεί κι άλλες σοβαρές λειτουργίες.5.    Με παραγωγή (από το γενικό στο ειδικό)
Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σύγχρονη οικονομία στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης της, την παραγωγή, τη διακίνηση και την κατανάλωση των προϊόντων. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον οργανωτικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την εξειδίκευση των εργαζομένων, τη βελτίωση της ποιότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγαθών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ασφαλώς, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι και η διαφήμιση αφού, άμεσα ή έμμεσα, επηρεάζει τις οικονομικές δραστηριότητες στο σύνολο τους. Και δεν περιορίζεται μόνο σ' αυτές, αφού επιτελεί, παράλληλα, πρόσθετες αλλά εξίσου σοβαρές λειτουργίες.6.    Με επαγωγή (από το ειδικό στο γενικό)

Μπορεί να είναι μόνο εικόνα. Μπορεί να είναι λόγος, γραπτός ή προφορικός, απλός ή σύνθετος. Μπορεί να γνωστοποιεί, αλλά και να κρύβει κάτι. Μπορεί να τα συνδυάζει όλα αυτά. Όπως κι αν εκφράζεται ή προβάλλεται, η διαφήμιση διαθέτει ακαταμάχητη δύναμη, αν αναλογιστούμε τις ιδιαίτερα σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες που, άμεσα ή έμμεσα, επιτελεί.

7.    Με αντίθεση

Αν και διαφήμιση ονομάζουμε την ανακοίνωση των ιδιοτήτων, των πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος για την προσέλκυση του καταναλωτή, εντούτοις η ονομασία αυτή δεν είναι παρά ένας ευφημισμός. Και αυτό, γιατί η διαφήμιση, περισσότερο ίσως από την πρωταρχική και αναγκαία για τις σύγχρονες κοινωνίες της αφθονίας λειτουργία της, επιτελεί, έμμεσα αλλά αποτελεσματικά, πρόσθετες λειτουργίες με σοβαρές επιπτώ¬σεις στη ζωή μας.


8.    Τονίζοντας τη σημασία της κύριας έννοιας

Η διαφήμιση είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο. Σε κοινωνίες, όπως οι σημερινές, στις οποίες κύριο μέλημα των ανθρώπων είναι η παραγωγή και κατανάλωση άφθονων υλικών αγαθών, η διαφήμιση δεν μπορεί παρά να βρίσκεται σε περίοπτη θέση, αφού συμβάλλει στην ευρεία διακίνηση των προϊόντων και, κατά συνέπεια, στην αύξηση της παραγωγής, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η λειτουργία της, όμως, αυτή συνοδεύεται και από επικίνδυνες για τον άνθρωπο παρενέργειες.


9.  Με αναλογία

Όπως οι πληροφορίες είναι αναγκαίες στον άνθρωπο, για να επιλέξει σωστά, να πάρει ορθές αποφάσεις και να οργανώσει τη ζωή του κατά τον καλύτερο γι' αυτόν τρόπο, έτσι αναγκαία είναι και η διαφήμιση, αφού του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει, να επιλέξει και να απολαύσει τα νέα προϊόντα. Άλλωστε, και η διαφήμιση πληροφορία είναι, μόνο που δεν είναι πάντα ακριβής και αξιόπιστη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η διαφήμιση, αν την πιστέψουμε άκριτα, μπορεί να γίνει τόσο επικίνδυνη, όσο ωφέλιμη μπορεί να είναι μια καλή πληροφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου