Ημερολόγιο

Η σελίδα μου στο facebook

Σαν σήμερα

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Λατινικά Β' Λυκείου : ΚΕΙΜΕΝΟ 2 (Διδώ και Αινείας)





 
Aeneas    filius   Anchisae    est.   Patria   Aeneae    Troia    est.

Graeci    Troiam    oppugnant   et    dolo    expugnant.   Aeneas 

 cum   Anchisa,   cum   nato    et   cum   sociis   ad   Italiam  

 navigat.  Sed   venti   pontum    turbant    et    Aenean    in  

 Africam    portant.  Ibi   Dido    regina    novam    patriam  

 fundat.  Aeneas   reginae    insidias    Graecorum   renarrat.  

 Regina   Aenean    amat    et    Aeneas    reginam.   Denique  

 Aeneas   in   Italiam   navigat    et    regina    exspirat.




ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ο  Αινείας  είναι  γιος  του  Ανχίση. Η  Τροία  είναι  η  πατρίδα  του  Αινεία. Οι  Έλληνες  πολιορκούν  την  Τροία  και  με  δόλο  την  κυριεύουν. Ο  Αινείας  μαζί  με  τον  Ανχίση, με  το  γιο  και  τους  συντρόφους  του  πλέει  προς  την  Ιταλία. Αλλά  οι  άνεμοι  ταράζουν  τη  θάλασσα  και  παρασύρουν  τον  Αινεία  στην  Αφρική. Εκεί  η  βασίλισσα  Διδώ  ιδρύει  νέα  πατρίδα. Ο  Αινείας  αφηγείται  από  την  αρχή  στη  βασίλισσα  το  δόλο  των  Ελλήνων. Η  βασίλισσα  αγαπά  τον  Αινεία  και  ο  Αινείας  τη  βασίλισσα. Τελικά  ο  Αινείας  πλέει  προς  την  Ιταλία  και  η  βασίλισσα  ξεψυχά.

ΡΗΜΑΤΑ
Α' συζυγία
oppugno - oppugnavi - oppugnatum - oppugnare
navigo - navigavi - navigatum - navigare
porto - portavi - portatum - portare
renarro - renarravi - renarratum - renarrare
exspiro - exspiravi - exspiratum - exspirare
expugno - expugnavi - expugnatum - expugnare
turbo - turbavi - turbatum - turbare
fundo - fundavi - fundatum - fundare
amo - amavi - amatum - amare

βοηθητικό ρήμα : sum - fui - ------ - esse





ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (με ροζ τα θηλυκά, με μπλε τα αρσενικά)

Α' κλίση

Aeneas-Aeneae (όχι πληθυντικός)
Anchises-Anchisae (όχι πληθυντικός)
Troia - Troiae (όχι πληθυντικός)
Italia - Italiae (όχι πληθυντικός)
regina - reginae 
Africa - Africae (όχι πληθυντικός)
insidiae - insidiarum  (ΜΟΝΟ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ)

Β' κλίση 
filius - filii/fili
Graecus - Graeci
dolus - doli
natus - nati
socius - socii
ventus - venti 

Γ' κλίση
Dido - Didonis (όχι πληθυντικός) 


ΠΡΟΣΟΧΗ  !
Aeneas                                                          
Aeneae                                                         
Aeneae                                                          
Aenean και Aeneam            
Aenea                                         
Aenea     

Anchises                                                          
Anchisae 
Anchisae 
Anchisen και Anchisam  
Anchise και Anchisa 
Anchisa

Dido
Didonis και Didus
Didoni και Dido
Dido και Didonem
Dido
Didone

Επιμέλεια : Νίκος Μελιγκώνης 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου