Ημερολόγιο

Η σελίδα μου στο facebook

Σαν σήμερα

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Ασκήσεις Γραμματικής Πανελληνίων Εξετάσεων Β' Λυκείου 1999-2004
Β θεωρητική 1999
2α. Πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν· κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὓς ἀκούομεν πολεμίους εἶναι.
Να ξαναγράψετε το κείμενο αυτό, μεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους στον ενικό αριθμό.                                                                                                                   Μονάδες 4
β.   ἀκούομεν, λαβεῖν, συνῆλθον:
Να γράψετε το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.                                                                                                                          Μονάδες 6


Β θεωρητική 2000
2α. Να γράψετε τους ρηματικούς τύπους του κειμένου που βρίσκονται σε χρόνο Αόριστο στον αντίστοιχο τύπο του Ενεστώτα.
Μονάδες 7
2β.  χαλεπόν, μέγας, ῥᾳδίως: Να μεταφέρετε τους τύπους αυτούς στους άλλους βαθμούς.                                                                                                                            Μονάδες 3


Β θεωρητική 2001
Γ2α.  Να μεταφέρετε στη δοτική και κλητική ενικού όλα τα ουσιαστικά της τρίτης κλίσεως που υπάρχουν στο αδίδακτο κείμενο.                                                       Μονάδες 4
Γ2β.   ἤγομεν, ἐγενόμεθα, ἐκοινωνοῦμεν:
      Για τον καθένα από τους τύπους αυτούς να γράψετε το β΄ και γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή.                                                           Μονάδες 6Β θεωρητική 2002
Γ2.  Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
μείζονα: αιτιατική ενικού θετικού βαθμού στο ίδιο γένος
κάλλος: ονομαστική πληθυντικού.
εἰσὶν: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα
ἔχουσιν: γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β¢
ἡγεῖται: απαρέμφατο αορίστου μέσης φωνής.                                                             Μονάδες 10Β θεωρητική 2003
Γ2.α. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
      ὄντες: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους
      ῥήτωρ: κλητική ενικού
      δεινότητι: ονομαστική ενικού
      πάντων: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους
      οὗτος:  αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους                                   Μονάδες 5
 Γ2.β.ἔτυχον: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής       ενεργητικού             αορίστου β΄
      ἐξέπεμψαν: α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεργητικού αορίστου
      ἀξιοῦντες: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού  μέσης φωνής
      ὑπερέβαλεν: απαρέμφατο ενεργητικού μέλλοντα
      λαμβάνειν: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεργητικού  παρακειμένου.
Μονάδες 5


Β θεωρητική 2004
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που σας ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
τῆς πόλεως: αιτιατική ενικού και αιτιατική πληθυντικού
οὖσαν: γενική ενικού και ονοµαστική πληθυντικού στο ίδιο γένος
παιδός: γενική πληθυντικού και δοτική πληθυντικού
ποιεῖν: απαρέµφατο µέλλοντα ενεργητικής φωνής
διελθεῖν: β′ ενικό πρόσωπο υποτακτικής του ίδιου χρόνου
πράττειν: α′ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου της µέσης φωνής
εἰπεῖν: β′ ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου