Ημερολόγιο

Η σελίδα μου στο facebook

Σαν σήμερα

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Λατινικά Β' Λυκείου : ΚΕΙΜΕΝΟ 1 (Ο εξόριστος ποιητής)
Ο  ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ  ΠΟΙΗΤΗΣ

Ovidius    poeta    in  terra    Pontica    exulat.   Epistulas 
Romam   scriptitat.   Epistulae    plenae    querelarum    sunt.
 Romam    desiderat    et    fortunam    adversam    deplorat. 
 Narrat    de  incolis    barbaris    et    de  terra    gelida.   Poetam 
 curae    et    miseriae    excruciant.   Epistulis    contra   iniuriam 
 repugnat.  Musa    est    unica    amica    poetae.

 


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


Ο  ποιητής  Οβίδιος  είναι  εξόριστος  στην  Ποντική  γή.  Γράφει  συχνά  επιστολές  προς  τη  Ρώμη.  Οι  επιστολές  είναι  γεμάτες  παράπονα.  Επιθυμεί  τη  Ρώμη  και  θρηνεί  για  την  αντίξοη  τύχη.  Αφηγείται  για  τους  βάρβαρους  κατοίκους  και  την  αφιλόξενη  γη.  Οι  έγνοιες  και  οι  δυστυχίες  βασανίζουν  τον  ποιητή.  Αντιμάχεται  με  επιστολές  κατά  της  αδικίας.  Η  Μούσα  είναι  η  μοναδική  φίλη  του  ποιητή.


 ΡΗΜΑΤΑ
Α' συζυγία
exulo - exulavi - exulatum - exulare
scriptito - scriptitavi - scriptitatum - scriptitare
desidero - desideravi - desideratum - desiderare
deploro - deploravi - deploratum - deplorare 
narro - narravi - narratum - narrare 
excrucio - excruciavi - excruciatum - excruciare 
repugno - repugnavi - repugnatum - repugnare 

βοηθητικό ρήμα : sum - fui - ------ - esse 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (με ροζ τα θηλυκά, με μπλε τα αρσενικά)
Α' κλίση
poeta-poetae
terra-terrae
epistula-epistulae
Roma-Romae
querela-querelae
fortuna-fortunae
incola-incolae
cura-curae
miseria-miseriae
iniuria-iniuriae
Musa-Musae
amica-amicae


Β' Κλίση
Ovidius-Ovidii/Ovidi Α’  ΚΛΙΣΗ

Περιλαμβάνει  αρσενικά  και  θηλυκά  που  λήγουν  σε  -a. Πλεονάζουν  τα  θηλυκά. Αρσενικά  είναι  τα  ονόματα  ανδρών, αρσενικών  ζώων, όσων  δηλώνουν  αρσενική  ιδιότητα, καθώς  και  τα  ονόματα  ποταμών, ανέμων  και  εθνών.
Αρσενικά  :  poeta-ae  ,  incola-ae  ,  Trebia-ae (κείμενο 11)

fortuna
fortunae
fortunae
fortunarum
fortunae
fortunis
fortunam
fortunas
fortuna
fortunae
fortuna
fortunis

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

q   Τα  ουσιαστικά  dea-deae  και  filia-ae  σχηματίζουν  και  δεύτερους  τύπους  στη  δοτική  και  αφαιρετική  του  πληθυντικού  που  λήγουν  σε  -abus  για  να  ξεχωρίζουν  από  τα  αντίστοιχα  αρσενικά  δευτερόκλιτα  deus-i   filius-filii/I  Επιμέλεια : Νίκος Μελιγκώνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου